Części

Firma dysponuje częściami zamiennymi do wszystkich typów maszyn pakujących. Wiadomo, że w czasie eksploatacji maszyn pakujących , które pracują w systemach linii technologicznych mocno obciążonych procesem pakowania musza występować procesy zużywania się podzespołów.  Zużywające się części należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta tak aby maszyny pakujące pracowały bez obciążeń i bez awarii. Maszyny pakujące w swoich instrukcjach szczegółowego użytkowania zawierają dokładne informacje o koniecznych przeglądach serwisowych.
Wymiana np. noży tnących, wymiana sprężyn dociskowych, wymiana łożysk oraz rolek podajników wykonane w odpowiednim czasie zapewniają bezawaryjną i prawidłową pracę nie tylko samej maszyny pakującej ale całej linii technologicznej do pakowania przemysłowego.